Evans waterless coolants

Evans waterless coolants

Varför konvertera till Evans ?

Sedan 1930-talet har motorkylvätskor baserats på en blandning av vatten, etylen glykol (frostskyddsmedel) och korrosionsinhibitorer, alla sådana blandningar är kända för sina fysikaliska och kemiska begränsningar som ofta
påverkar både prestanda och är orsak
till onödiga motorhaverier.

Upp till så mycket som 60 procent av
alla motorskador kan tillskrivas brister
i kylsystemet enligt brittiska Testing Advisory Group. Vattnets fysikaliska begränsningar betonar behovet av något bättre. Evans vattenfria kylmedel
är ett stort steg framåt i motorkylningsteknik. Evans har under de senaste 20 åren visat sig öka motorns tillförlitlighet, minska underhållskostnaderna och höja prestandan.

Fördelar med Evans vattenfria kylmedel

Inget vatten - Ingen överhettning
Evans vattenfria kylmedel har en kokpunkt över 180° C, vilket effektivt eliminerar överhettning.

Inget vatten - Inget tryck!
Evans vattenfria kylmedel har ett mycket lågt ångtryck vilket minskar risken för brustna kylarslangar.

Inget vatten - Ingen korrosion
Vatten innehåller syre och fungerar som en elektrolyt som leder till korrosion. Evans vattenfria kylmedel eliminerar korrosion i din motor.

Inget vatten - Mer, hästkrafter
(Brake Horse Power)
Evans vattenfria kylmedier eliminerar s.k.”Hot spots” vid motorns varmaste områden som orsakar en sämre förbränning och därmed effektförluster.

Bra miljöval

Evans är är dessutom till skillnad från andra kylmedel klassad som icke giftig vilket gör den helt unik

Se mer på http://evanscooling.se 

Additional Info

  • Pris: P.O.R
  • Nytt eller begagnat: nytt
Read 6357 times
More in this category: « Castrol Classic XL 20w/50 5L